Archiwa kategorii: Aktualności

Zakończono realizację projektu

Informujemy, że dnia 28 marca 2015r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zakończył realizacje rzeczową projektu pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i Miejską Stację Pogotowia w Kaliningradzie.

2015_04_10_zakonczono_projekt-jpg

Czytaj dalej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu dokonał wyboru oferty na dostawę wideolaryngoskopów i urządzeń do dezynfekcji ambulansów

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie art. 4  pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro)  na dostawę w 2 Pakietach : 2 szt. videolaryngoskopów i 2 szt. urządzeń do dezynfekcji ambulansów wraz z pakietem startowym środków dezynfekcyjnych oraz sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy – Zamawiający dokonał w dniu  26.02.2015r. wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną  przez Wykonawcę: Czytaj dalej

Nowoczesne ratownictwo medyczne w Elblągu

W dniu 16 lutego 2015 roku odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu
pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja. Projekt realizowany był w partnerstwie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i Miejską Stację Pogotowia w Kaliningradzie.

2015_02_16_konferencja_zamykajaca_01-jpg Czytaj dalej

WSZ w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wideolaryngoskopów i urządzeń do dezynfekcji ambulansów

W dniu 18.02.2015r. Wojewódzki Szpital Zespolony zamieścił zaproszenie do składania ofert ostatecznych na dostawę w 2 Pakietach: 2 szt. videolaryngoskopów i 2 szt. urządzeń do dezynfekcji ambulansów wraz z pakietem startowym środków dezynfekcyjnych oraz sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Czytaj dalej