Miesięczne archiwum: Maj 2013

Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji

W dniu 28 maja 2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłosił przetarg na:
Realizację inwestycji składającej się z 2. zadań:
ZADANIE I: Adaptacja, modernizacja i przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. E. Orzeszkowej 6 w Elblągu, na potrzeby Zespołu Wyjazdowego Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu” wraz z wyposażeniem meblowym zgodnie z linią budżetową 6.1. Modernizacja bazy wyjazdowej Działu Ratownictwa Medycznego, Applicant, Activiti 1,
oraz
ZADANIE II: Modernizacja Sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 pod potrzeby szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego” zgodnie z linią budżetową 6.2. Modernizacja Sali konferencyjnej, Applicant, Activiti 1. Czytaj dalej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza kolejne postępowania przetargowe w ramach Projektu Transgranicznego

W dniu 15 maja 2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłosił przetarg na:
Promocję projektu: Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną, do Umowy Grantu – Działania Poza Granicami Unii Europejskiej – nr: ILPR.02.02.00-28-089 10-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Czytaj dalej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu dokonał wyboru oferty na usługę audytu zewnętrznego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt.8 ustawy prawo zamówień publicznych na usługę w zakresie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” Czytaj dalej