Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

WSZ w Elblągu udzielił zamówienia na promocję projektu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:
promocję projektu: Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną, do Umowy Grantu – Działania Poza Granicami Unii Europejskiej – nr: ILPR.02.02.00-28-089 10-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Czytaj dalej

WSZ w Elblągu ogłasza przetarg na usługi hotelarskie

W dniu 25 czerwca 2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłosił przetarg na:
usługi hotelarskie, restauracyjne, cateringu na zewnątrz oraz udostępnienie sal konferencyjnych na potrzeby realizacji przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu spotkań/szkoleń: zespołów projektowych, grup medycznych na terenie Kaliningradu w ramach projektu: Czytaj dalej

WSZ w Elblągu udzielił zamówienia na usługę tłumaczenia

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:
usługi tłumaczenia pisemnego oraz ustnego (konsekutywnego)w 2 pakietach: Pakiet nr 1 tłumaczenia pisemnego zwykłego oraz tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na język angielski, Pakiet nr 2 tłumaczenia ustnego (konsekutywnego) z języka rosyjskiego na język polski i języka polskiego na język rosyjski, Czytaj dalej

Szpital udzielił zamówienia na kolejne dostawy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:
Dostawę oprogramowania do dyspozytorni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ramach systemu wspomagania decyzji, transmisji danych i lokalizacji karetek. Dostawa i montaż w ambulansach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu defibrylatorów do transmisji EKG oraz systemu do odbioru transmisji EKG w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Inne Dostawa (głowa dorosłego do intubacji z przekrojem dróg oddechowych, fantom symulujący urazy, fantom symulujący urazy, głowa niemowlaka do intubacji, fantom dorosłego ALS do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych Czytaj dalej