Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Ogłoszono nowe postepowanie na usługi hotelarskie, restauracyjne, cateringu na zewnątrz, wynajem sal konferencyjnych

W dniu 31 lipca 2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłosił przetarg na:
usługi hotelarskie, restauracyjne, cateringu na zewnątrz oraz udostępnienie sal konferencyjnych na potrzeby realizacji przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu spotkań-szkoleń: zespołów projektowych, grup medycznych na terenie Kaliningradu w ramach projektu: 1. Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną numer umowy: ILPR.02.02.00-28-089/10-00. Czytaj dalej

W mediach o projekcie

25 lipca 2013 roku, w trójmiejskim wydaniu Gazety Wyborczej, został opublikowany artykuł o realizowanym przez Wojewódzki Szpital Zespolony projekcie „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2017-2013. Czytaj dalej

Spotkanie zespołu projektowego w Kaliningradzie

W dniach 18 – 19 lipca 2013 roku w Kaliningradzie odbyło się spotkanie zespołu projektowego ze strony Polski jak i Rosji w ramach projektu „Stworzenie współczesnej stacji Pogotowia ratunkowego drogą rekonstrukcji obiektów infrastruktury, podwyższenia jakości okazywania pierwszej pomocy medycznej i zdobywania doświadczenia z współpracy transgranicznej” numer umowy: ILPR.02.02.00-96-030/10-00.

2013_07_18_spotkanie_zespolu_kaliningrad_01-jpg Czytaj dalej

Konferencja inaugurująca

25 czerwca 2013 roku w Elblągu odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu: „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2017-2013.

Czytaj dalej

Szpital udzielił zamówienia na realizację inwestycji

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:
Realizację inwestycji składającej się z 2.zadań:
ZADANIE I: Adaptacja, modernizacja i przebudowa istniejącej bud. zlokalizowanej przy ul. E. Orzeszkowej 6 w E-gu, na potrzeby Zespołu Wyjazdowego Działu Ratownictwa Medycznego WSzZ w E-gu wraz z wyposażeniem meblowym zgodnie z linią budżetową 6.1. Modernizacja bazy wyjazdowej Działu Ratownictwa Medycznego, Applicant, Activiti 1, Czytaj dalej