Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Spotkanie zespołu projektowego w Kaliningradzie

W dniach 2 – 3 września 2013 roku w Kaliningradzie odbyło się spotkanie zespołu projektowego ze strony Polski jak i Rosji w ramach projektu „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” numer umowy: ILPR.02.02.00-28-089/10-00.

2013_09_02_konferencja_kaliningrad_01-jpg Czytaj dalej

Szpital udzielił zamówienia na usługi hotelarskie, restauracyjne, cateringu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:
usługi hotelarskie, restauracyjne, cateringu na zewnątrz oraz udostępnienie sal konferencyjnych na potrzeby realizacji przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu spotkań-szkoleń: zespołów projektowych, grup medycznych na terenie Kaliningradu w ramach projektu: 1. Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną numer umowy: ILPR.02.02.00-28-089/10-00. Czytaj dalej