Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

WSZ w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny

W dniu 23.09.2014r. Wojewódzki Szpital Zespolony zamieścił zaproszenie do składania ofert ostatecznych na Kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa–Polska-Rosja 2007–2013 pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” w ramach UMOWY GRANTU – DZIAŁANIA POZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ – nr referencyjny projektu ILPR.02.02.00-28-089/10-00 Czytaj dalej

Wojewódzki Szpital Zespolony zaprasza do składania ofert na realizacje dwóch postępowań

W dniu 12 września 2014r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” nr umowy ILPR.02.02.00-28-089/10-00 ogłosił dwa nowe postępowania o udzielenie zamówienia na: Czytaj dalej

WSZ w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny

W dniu 1.09.2014r. Wojewódzki Szpital Zespolony zamieścił zaproszenie do składania ofert ostatecznych na Kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa–Polska-Rosja 2007–2013 pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” w ramach UMOWY GRANTU – DZIAŁANIA POZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ – nr referencyjny projektu ILPR.02.02.00-28-089/10-00 Czytaj dalej