Miesięczne archiwum: Październik 2014

WSZ w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na dostawę klimatyzatora

W dniu 17.10.2014r. Wojewódzki Szpital Zespolony zamieścił zaproszenie do składania ofert ostatecznych na dostawę klimatyzatora w ramach UMOWY GRANTU – DZIAŁANIA POZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ – Nr ILPR.02.02.00-28-089-10-00 wraz z obowiązującymi aneksami o dofinansowanie projektu: Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną nr referencyjny projektu Nr ILPR.02.02.00-28-089/10-00 finansowanego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EISP LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013.

Czytaj dalej

Ogłoszono przetarg na dostawę systemu łączności radiowej, serwera, urządzeń komputerowych i klimatyzatora

W dniu 6.10.2014 Wojewódzki Szpital Zespolony ogłosił przetarg na dostawę w 2 pakietach:
PAKIET NR 1:

  1. System łączności radiowej – 1 szt.
  2. Serwer + adaptacja – 1 szt.
  3. Rejestrator rozmów część bazowa – 1 szt.
  4. Dysk lustrzany do rejestratora rozmów – 1 szt.
  5. Karta 4 linii telefonicznych analogowych – 1 szt.
  6. Telefon systemowy – 4 szt.
  7. Słuchawka bezprzewodowa – 2 kpl. 8.
  8. Drukarka laserowa – 1 szt.
  9. Tablety – 7 sztuk

oraz PAKIET NR 2:

  1. Klimatyzator – 1 szt. Czytaj dalej

WSZ w Elblągu dokonał wyboru oferty na kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu: „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” w ramach UMOWY GRANTU – DZIAŁANIA POZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ -nr referencyjny projektu Nr ILPR.02.02.00-28-089/10-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013 na Kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny został wyłoniony z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 przywołanej Ustawy) następujący Wykonawca Czytaj dalej

Partnerzy na finale projektu

Delegacja pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, na czele z Dyrektor Naczelną szpitala Elżbietą Gelert, przebywała w Kaliningradzie, gdzie uczestniczyła w końcowej konferencji projektu pn. „Rozwój nowoczesnej stacji pogotowia ratunkowego poprzez budowę infrastruktury, zwiększeniu pomocy medycznej i doświadczenia w regionie współpracy transgranicznej”.

2014_09_29-30_kaliningrad_01-jpg

Czytaj dalej