Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu dokonał wyboru oferty na dostawę klimatyzatora

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę klimatyzatora – 1 szt.  w ramach realizacji projektu „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” w ramach UMOWY GRANTU – DZIAŁANIA POZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ -nr referencyjny projektu Nr ILPR.02.02.00-28-089/10-00 – Zamawiający dokonał w dniu 05.11.2014r. wyboru wg kryterium cena 100 % jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę: Czytaj dalej