Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Zakończono realizację projektu

Informujemy, że dnia 28 marca 2015r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zakończył realizacje rzeczową projektu pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i Miejską Stację Pogotowia w Kaliningradzie.

2015_04_10_zakonczono_projekt-jpg

Czytaj dalej