Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na realizację wyjazdów zagranicznych – transport osobowy

W dniu 12.03.2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony zamieścił zaproszenie do składania ofert na:

  1. Usługę w zakresie wynajęcia busa/autokaru wraz z kierowcą w celu realizacji wyjazdów zagranicznych – podróży: Elbląg ul. Królewiecka 146 – Kaliningrad wskazany hotel (Rosja) – Elbląg ul. Królewiecka 146, uczestników projektu: „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”, do Umowy Grantu – Działania Poza Granicami Unii Europejskiej – nr: ILPR.02.02.00-28-089/10-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013:
  2. Usługę w zakresie wynajęcia busa/autokaru wraz z kierowcą w celu realizacji wyjazdów zagranicznych – podróży: Elbląg ul. Królewiecka 146 – Kaliningrad wskazany hotel – Elbląg ul. Królewiecka 146 oraz transportu lokalnego (łączenie na wszystkie wyjazdy maksymalnie do 1.000 km) na terenie Kaliningradu uczestników projektu: „Rozwój nowoczesnych zespołów wyjazdowych poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie systemów wparcie decyzji i zwiększenie korzyści medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” do Umowy Grantu – Działania Poza Granicami Unii Europejskiej – nr:: ILPR.02.02.00-96-030/10-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Priorytet: 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego
Działanie: 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych
Tytuł projektów:
1. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”
2. „Rozwój nowoczesnych zespołów wyjazdowych poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie systemów wparcie decyzji i zwiększenie korzyści medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2017-2013..

Ogłoszenie dostępne jest pod linkiem: http://szpital.elblag.pl/szcms/index.php?article=774