Spotkanie grupy projektowej w Elblągu

W dniach 13-14 lutego 2014 roku w Elblągu odbyło się spotkanie zespołu projektowego z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie.

2014_02_13-14_spotkanie_zespolu_w_elblagu_01-jpg

Spotkanie dotyczyło projektu polskiego pt. Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” numer umowy: ILPR.02.02.00-28-089/10-00.

2014_02_13-14_spotkanie_zespolu_w_elblagu_02-jpg2014_02_13-14_spotkanie_zespolu_w_elblagu_03-jpg

Celem spotkania było:

  • Omówienie dokumentów towarzyszących raportowi finansowemu za okres 21.09.2013-31.01.2014. Ustalenie terminów przekazania dokumentów.
  • Omówienie wizyt audytorów w siedzibach Partnerów oraz ustalenie kolejnych terminów wizyt.
  • Omówienie problemów w trakcie przygotowywania raportu finansowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.
  • Bieżące informacje o stanie realizacji projektów.
  • Omówienie kolejnych spotkań oraz sposobu rozdawnictwa komiksów wśród dzieci w Kaliningradzie i Elblągu.
  • Wizyta w Dziale Ratownictwa Medycznego w Elblągu przy ul. Orzeszkowej. Prezentacja postępu budowy.

2014_02_13-14_spotkanie_zespolu_w_elblagu_04-jpg2014_02_13-14_spotkanie_zespolu_w_elblagu_05-jpg