Spotkanie grupy projektowej w Kaliningradzie

W dniach 24-25 lutego 2014 roku w Kaliningradzie odbyło się spotkanie zespołu projektowego z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie.

2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_01-jpg2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_02-jpg2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_03-jpg

Spotkanie dotyczyło projektu polskiego pt. Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” numer umowy: ILPR.02.02.00-28-089/10-00.

Celem spotkania było:

  • Omówienie bieżącej realizacji projektów.
  • Podsumowanie wyników 1 roku realizacji projektu.
  • Omówienie dokumentów niezbędnych do kolejnego okresu raportowania.
  • Podsumowanie rocznego spotkania grupy projektowej.
  • Omówienie przeznaczenia zaoszczędzonych środków finansowy wynikających z realizacji projektu.
  • Wizyta w remontowanej Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie

2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_04-jpg2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_05-jpg2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_06-jpg2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_08-jpg2014_02_24-25_spotkanie_grupy_w_kaliningradzie_09-jpg