Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu udzielił zamówienia na usługę Inwestora Zastępczego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:
Usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inżyniera Projektu/Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji składającej się z dwóch zadań: Zadanie I: p.n. Adaptacja, modernizacja i przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 6 w Elblągu, na potrzeby Zespołu Wyjazdowego Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. E. Orzeszkowej 6 zgodnie z linią budżetową 6.1. Modernizacja bazy wyjazdowej Działu Ratownictwa Medycznego, Applicant, Activiti 1, oraz Zadanie II: p.n. Modernizacja Sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 wraz z wyposażeniem meblowym pod potrzeby szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z linią budżetową 6.2. Modernizacja Sali konferencyjnej, Applicant, Activiti 1..

w ramach projektu:
Nr ILPR.02.02.00-28-089/10-00 o dofinansowanie projektu:Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną nr referencyjny projektu Nr ILPR.02.02.00-28-089/10-00 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ.

udzielił w dniu 25.03.2013r. zamówienia Wykonawcy:
EKO-INWEST s.c. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński,
uL.Polna 18,
82-300 Elbląg,

Cena wybranej oferty: 172 200,00 PLN Netto

Przetarg dostępny pod linkiem: http://szpital.elblag.pl/szcms/index.php?article=773