Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu udzielił zamówienia na dostawę systemu łączności i wyposażenia ambulansów

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:
dostawę system łączności cyfrowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z wyposażeniem ambulansów służącym organizacji powiadamiania o wyjeździe oraz systemowi wspomagania decyzji, transmisji danych i lokalizacji zespołów wyjazdowych Działu Ratownictwa Medycznego

w ramach projektu:
UMOWA GRANTU – DZIAŁANIA POZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ – Nr LPR.02.02.00-28-089/10-00 o dofinansowanie projektu: Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEGO LITWA – POLSKA-ROSJA 2007-2013.

udzielił w dniu 4.03.2013r. zamówienia Wykonawcy:
Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna Profkom Krzysztof Truszkowski,
ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn.

Cena wybranej oferty: 156 620,00 PLN Netto

Przetarg dostępny pod linkiem: http://szpital.elblag.pl/szcms/index.php?article=769