O projekcie

Projekt Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Tytuł:
“Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”.

Cel ogólny:
Poprawa efektywności funkcjonowania ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację bazy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu i  Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa systemu wspomagania decyzji w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia poprzez wdrożenie systemu transmisji danych Tele-EKG oraz lokalizacji karetek pogotowia ratunkowego;
 2. Skrócenie czasu dotarcia do pacjenta wymagającego pomocy i udzielenie poszkodowanemu kompleksowej pomocy medycznej w pierwszych minutach od nagłego zdarzenia zagrażającego życiu.
 3. Podwyższenie kwalifikacji służby ratownictwa medycznego regionu trans granicznego poprzez nabycie i utrwalenie przez ratowników medycznych profesjonalnych umiejętności ratowania życia opartych na międzynarodowych standardach.

Całkowita wartość projektu: 2 188 386,27 euro
Przyznane dofinansowanie projektu: 1 969 547,64 euro
Wkład własny Beneficjenta: 218 836,63 euro

Główne działania:

 1. Powołanie wspólnego polsko – rosyjskiego zespołu projektowego w celu właściwego zarządzania projektem
 2. Adaptacja, modernizacja i przebudowa istniejącego budynku usytuowanego przy ul. Orzeszkowej nr 6 w Elblągu na potrzeby Zespołu Wyjazdowego Działu Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
 3. Rozbudowa system wspomagania decyzji wraz z transmisją danych i lokalizacji ambulansów Pogotowia Ratunkowego w Elblągu i Kaliningradzie.
 4. Zakup karetek 3 sztuk z wyposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
 5. Modernizacja sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu z wyposażeniem pod potrzeby szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego.
 6. Szkolenie – 148 osób w tym 140 ratowników medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie w zakresie wdrożenia systemu teletransmisji EKG w Polsce.
 7. Spotkanie – dla 92 osób w tym 84 ratowników medycznych oraz dyspozytorów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu z celu poznania systemu informatycznego w Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie. Spotkanie w Rosji.
 8. Szkolenie – 144 osób w tym 128 ratowników medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie w zakresie międzynarodowych standardów ratownictwa medycznego w Polsce.
 9. Spotkanie w Polsce (72 osoby w tym 56 do przeszkolenia) i Rosji (64 osoby w tym 48 do przeszkolenia), zespołu ratowników medycznych i lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie w celu wymiany doświadczeń i opracowania wspólnych standardów w ratownictwie medycznym.
 10. Uroczyste spotkanie podsumowujące działania i z okazji otwarcia nowego Departamentu Medycyny Ratunkowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Projekt ma symetryczny charakter ze względu na podobne działania, które będą przeprowadzone równocześnie po obu stronach granicy. Projekt symetryczny został złożony przez Miejską Stację Pogotowia w Kaliningradzie pt.: „„Rozwój nowoczesnych zespołów wyjazdowych poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie systemów wparcie decyzji i zwiększenie korzyści medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”.

Celem projektu jest aktywna wymiana wiedzy, doświadczeń i budowanie długotrwałej współpracy między Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu a Miejską Stacją Pogotowia w Kaliningradzie.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja bazy wyjazdowej Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Zostanie również zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny sala konferencyjna szpitala.
Planowana jest także rozbudowa systemu wspomagania decyzji wraz z transmisją danych i lokalizacji ambulansów.

Ponadto w ramach projekt zostaną zakupione 3 nowoczesne ambulanse wraz z wyposażeniem.

Projekt jest realizowany i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Więcej informacji o Programie można znaleźć w zakładce „O Programie„.