Projekt Partnera

folder_front_800x600

Tytuł Projektu: Rozwój nowoczesnej stacji karetek w oparciu o remonty infrastruktury, zwiększenie pomocy medycznej oraz doświadczenia w regionie współpracy transgranicznej

Całkowity cel Projektu: Natychmiastowa, profesjonalna oraz efektywna pomoc dla mieszkańców Kaliningradu w przypadku konieczności udzielenia pomocy w karetce.

Cele szczegółowe Projektu:

 • Remont oraz modernizacja budynku Stacji Karetek w Kaliningradzie.
 • Zakup 4 karetek
 • Zakup 4 defibrylatorów do karetek

Główne działania:

 • Remont budynku stacji karetek w Kaliningradzie.
 • Zakup mebli oraz wyposażenia dla normalnego funkcjonowania stacji karetek.
 • Zakup 4 nowych karetek.
 • Zakup 4 defibrylatorów do nowych karetek.
 • Zakup wyposażenia biurowego do realizacji projektu oraz do dalszego wykorzystania przez stację karetek w Kaliningradzie
 • Stworzenie oraz utrzymywanie strony internetowej o projekcie.
 • Ustanowienie zespołu projektowego ze strony polskiej i rosyjskiej ( 8 osób ze strony rosyjskiej i 6 osób ze strony polskiej)  w celu wspólnej realizacji projektu.
 • Organizacja 2 seminariów szkoleniowych w Kaliningradzie dla personelu medycznego karetek z Elbląga w zakresie pierwszej pomocy medycznej  oraz szkolenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej.
 • 6 spotkań zespołu projektowego na temat realizacji projektu.
 • 1 seminarium dla personelu medycznego na temat standardów pomocy udzielanej w karetkach, w oparciu o dyrektywy UE I prawa krajowego Polski I Rosji.
 • Dwudniowe spotkanie końcowe zespołu projektowego w Rosji.

Całkowity koszt projektu: 2 752 023,86 euro (100 %)
Wkład finansowy UE:  2 476 821,47 euro (90 %)
Wkład finansowy Wnioskodawcy: 261 442,26 euro (9,5 %)
Wkład finansowy Partnera: 13 760,12 euro (0,5 %)

folder_back_800x600