Galeria

Album: Przebieg prac remontowych w bazie Pogotowia Ratunkowego przy ul. Orzeszkowej

2013.04.17

Baza Pogotowia Ratunkowego przed remontem

31 Photos

2013.08.01

Przebieg prac remontowych w bazie Pogotowia Ratunkowego: Oczyszczanie placu, przygotowanie podłoża

4 Photos

2013.08.01

Przebieg prac remontowych w bazie Pogotowia Ratunkowego: Wyburzanie

18 Photos

2013.08.10

Przebieg prac remontowych w bazie Pogotowia Ratunkowego: Widok na plac budowy z dachu

2 Photos

2013.08.21

Przebieg prac remontowych w bazie Pogotowia Ratunkowego: Fundamenty

18 Photos

2013.09.19

Przebieg prac remontowych w bazie Pogotowia Ratunkowego: Roboty Budowlane

18 Photos

2013.10.15

Przebieg prac remontowych w bazie Pogotowia Ratunkowego: Roboty Budowlane - Dalszy Etap

14 Photos

2013.12.03

Przebieg Prac Remontowych - Widok z dachu

3 Photos

2013.12.17

Przebieg Prac Remontowych - Garaże, elewacje

15 Photos

2014.02.14

Dalsze prace remontowe w bazie Pogotowia Ratunkowego

10 Photos

2014.03.04

Kolejne zdjęcia z placu budowy

12 Photos

2014.04.03

Remont bazy pogotowia ratunkowego

10 Photos

2014.04.09

Baza pogotowia ratunkowego - dalszy etap remontu

11 Photos

2014.05.14

Remont bazy pogotowia - pomieszczenia oraz teren zewnętrzny

20 Photos

2014.07.01

Remont bazy pogotowia - pomieszczenia

19 Photos

2014.08.25

Zdjęcia z postępów w remoncie bazy pogotowia ratunkowego

15 Photos

Album: Modernizacja sali konferencyjnej

2014.02.11-12

Przygotowanie sali konferencyjnej do remontu

19 Photos

2014.02.17

Rozpoczęcie remontu sali konferencyjnej

7 Photos

2014.02.27-28

Remont sali konferencyjnej - posadzka

19 Photos

2014.03.05

Remont sali konferencyjnej - drzwi

7 Photos

2014.03.18

Remont sali konferencyjnej - ściany

10 Photos

2014.03.25

Remont sali konferencyjnej - podsufitka

6 Photos

2014.04.02

Modernizacja sali konferencyjnej - ściana dzieląca sale

10 Photos

2014.04.25

Modernizacja sali konferencyjnej - wykładziny

6 Photos

2014.05.06

Modernizacja sali konferencyjnej - dalszy etap układania wykładzin podłogowych

11 Photos

2014.05.23

Remont sali konferencyjnej - Sala gotowa do odbioru

11 Photos

2014.11.28

Sala konferencyjna po remoncie

6 Photos

Znalezione poczas remontu

Przedmioty znalezione podczas remontu sali konferencyjnej

9 Photos

Album: Zdjęcia ze spotkań, warsztatów, dostaw i instalacji

2013.04.02

Instalacja terminali w ambulansach i dostawa radiotelefonów przenośnych

7 Photos

2013.05.27-28

Warsztaty treningowe w Kaliningradzie

50 Photos

2013.07.22

Zdjęcia nowych, dostarczonych do szpitala ambulansów

11 Photos

2013.08.10

Zdjęcia zakupionych fantomów do nauki technik ratowniczych

6 Photos

2014.06.09

Rozdawnictwo komiksów w Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu

8 Photos

2014.11.07

Dostawa ambulansów

6 Photos

2014.11.14&2014.12.02

Masażery

5 Photos

2014.11.21

Prezentacja systemu audiowizualnego na sali konferencyjnej

10 Photos

2014.12.02

Nowe ambulanse

8 Photos

2014.12.04

System łączności radiowej, telefony systemowe, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, drukarka, tablety, klimatyzator

18 Photos