Historia

Współpraca pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu a Miejską Stacją Pogotowia w Kaliningradzie rozpoczęła się na początku 2010 roku. Po długich poszukiwaniach i wielu wizytach w placówkach ochrony zdrowia w Kaliningradzie znaleźliśmy partnera – Miejską Stację Pogotowia w Kaliningradzie. Pierwsze spotkanie odbyło się w głównej dyspozytorni Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie w dniach 28-30 maja 2010 roku. Podczas wizyty mieliśmy okazję poznać personel oraz miejsce, w którym mieści się Miejska Stacja Pogotowia.

2013_03_06_history_800x600_01Wizyta przedstawicieli elbląskiego szpitala w Kaliningradzie 2010.05.29.
Fot: Maria Aroslanowa

Wyposażenie dyspozytorni zrobiło na nas bardzo pozytywne wrażenia. Posiadany przez naszych Partnerów sprzęt spełniał wszelkie standardom europejskim. Na podobnie wysokim poziome było również zaplecze szkoleniowe Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie.

2013_03_06_history_800x600_02Dyspozytornia w Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie.
Fot: Danuta Stanicka

2013_03_06_history_800x600_03Sala szkoleń w Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie.
Fot: Danuta Stanicka

W ramach podjętej współpracy, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbyło się kilka spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli obu placówek.

2013_03_06_history_800x600_04Goście z Kaliningradu z wizytą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
Fot: Małgorzata Twardowska

2013_03_06_history_800x600_05Zwiedzanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
Fot: Małgorzata Twardowska

Efektem spotkań przedstawicieli obu stron było omówienie założeń projektów oraz ustalenie zasad Partnerstwa. Jak się okazało, planowana współpraca idealnie wpisywała się w Działanie 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.
Zwieńczeniem wielogodzinnych rozmów i negocjacji, było podpisanie Porozumienia Partnerskiego. Jego sygnatariuszami były: Ludmiła Sigłajewa – Lekarz Naczelny Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie oraz Elżbieta Gelert – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

W wyniku działań podjętych nad projektem nasz szpital oraz Miejską Stacja Pogotowia w Kaliningradzie, złożyły 15 września 2010 roku we WSPÓLNYM SEKRETARIACIE TECHNICZNYM PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA – POLSKA – ROSJA 2007-2013 W Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, wniosek o dofinansowanie.

W dniu 18 maja 2012 r. zostaliśmy poinformowani o pozytywnej decyzji Wspólnego Komitetu Monitorującego – nasz wniosek uzyskać grant o maksymalnej wysokości 1 969 548,00 euro, to jest 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych dla działania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa-Polska-Rosja na lata 2007-2013.
Tym samy nastąpił moment aktualizacji budżetu projektu oraz wszelkich załączników.
Po aktualizacji budżetu oraz załączników projektu w dniu 28 grudnia 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Elżbietą Gelert Dyrektorem Naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu a Iwoną Brol Dyrektorem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie.